vo-dai-toi-thuong

#830

Hành Tinh: Fide

Server: Namek

Sức Mạnh: 712tr đệ 86tr full skill ngon

Phụ Kiện: sét 3k2 giáp, sét train, 1 món 6s, cải trang 2 sao như hình, đệ 86tr full skill ngon, nói chung acc cực ngon

Đã Nạp

Gồng Biến HìnhGồng ssj5

Nổi Bật: sét 3k2 giáp, sét train, 1 món 6s, cải trang 2 sao như hình, đệ 86tr full skill ngon, nói chung acc cực ngon, thông tin như trong ảnh

320,000 CARD
275,200 ATM/VÍ
Nạp thẻ cào

Hành Tinh: Fide

Server: Namek

Sức Mạnh: 712tr đệ 86tr full skill ngon

Phụ Kiện:: sét 3k2 giáp, sét train, 1 món 6s, cải trang 2 sao như hình, đệ 86tr full skill ngon, nói chung acc cực ngon

Đã Nạp:

Gồng Biến Hình: Gồng ssj5

Nổi Bật: sét 3k2 giáp, sét train, 1 món 6s, cải trang 2 sao như hình, đệ 86tr full skill ngon, nói chung acc cực ngon, thông tin như trong ảnh