vo-dai-toi-thuong

#900

Hành Tinh: Fide

Server: Namek

Sức Mạnh: 500tr có đệ 42tr full skill

Phụ Kiện: Tặng kèm vũ trụ 5 skill, sét 3k2 giáp, 1 món 6s, sách 1s, dư 3k8 kc, 2k rương HĐ cực chất

Đã Nạp

Gồng Biến HìnhGồng ssj5

Nổi Bật: Tặng kèm vũ trụ 5 skill, sét 3k2 giáp, 1 món 6s, sách 1s, dư 3k8 kc, 2k rương HĐ cực chất

590,000 CARD
507,400 ATM/VÍ
Nạp thẻ cào

Hành Tinh: Fide

Server: Namek

Sức Mạnh: 500tr có đệ 42tr full skill

Phụ Kiện:: Tặng kèm vũ trụ 5 skill, sét 3k2 giáp, 1 món 6s, sách 1s, dư 3k8 kc, 2k rương HĐ cực chất

Đã Nạp:

Gồng Biến Hình: Gồng ssj5

Nổi Bật: Tặng kèm vũ trụ 5 skill, sét 3k2 giáp, 1 món 6s, sách 1s, dư 3k8 kc, 2k rương HĐ cực chất