vo-dai-toi-thuong

#937

Hành Tinh: Vegeta

Server: Trái đất

Sức Mạnh: 666tr có đệ 39tr full skill ngon

Phụ Kiện: sét train 3k lđ + sét crit 2k8 + sét giáp 2k2, đệ 39tr full skill cực ngon, full đồ đệ tử

Đã Nạp

Gồng Biến HìnhGồng ssj5

Nổi Bật: sét train 3k lđ + sét crit 2k8 + sét giáp 2k2, đệ 39tr full skill cực ngon, full đồ đệ tử, ct 1 sao như hình, 1 món 6 sao,....

290,000 CARD
249,400 ATM/VÍ
Nạp thẻ cào

Hành Tinh: Vegeta

Server: Trái đất

Sức Mạnh: 666tr có đệ 39tr full skill ngon

Phụ Kiện:: sét train 3k lđ + sét crit 2k8 + sét giáp 2k2, đệ 39tr full skill cực ngon, full đồ đệ tử

Đã Nạp:

Gồng Biến Hình: Gồng ssj5

Nổi Bật: sét train 3k lđ + sét crit 2k8 + sét giáp 2k2, đệ 39tr full skill cực ngon, full đồ đệ tử, ct 1 sao như hình, 1 món 6 sao,....