vo-dai-toi-thuong

#945

Hành Tinh: Vegeta

Server: Namek

Sức Mạnh: 449tr có đệ tử 51tr

Phụ Kiện: sét giáp 3k3, sét train như hình, đệ 51tr full skill ngon, 4 cải trang

Đã Nạp

Gồng Biến HìnhGồng ssj4

Nổi Bật: sét giáp 3k3, sét train như hình, đệ 51tr full skill ngon, 4 cải trang

360,000 CARD
309,600 ATM/VÍ
Nạp thẻ cào

Hành Tinh: Vegeta

Server: Namek

Sức Mạnh: 449tr có đệ tử 51tr

Phụ Kiện:: sét giáp 3k3, sét train như hình, đệ 51tr full skill ngon, 4 cải trang

Đã Nạp:

Gồng Biến Hình: Gồng ssj4

Nổi Bật: sét giáp 3k3, sét train như hình, đệ 51tr full skill ngon, 4 cải trang