vo-dai-toi-thuong

#950

Hành Tinh: Vegeta

Server: Namek

Sức Mạnh: 483tr có x2 đệ tử crit

Phụ Kiện: sét giáp 3k4, sét train 2k5 , 3 món 6s cực ngon, ct 1 sao, dư 2k5 nts, 382 rương HĐ

Đã Nạp

Gồng Biến HìnhGồng ssj4

Nổi Bật: sét giáp 3k4, sét train 2k5 , 3 món 6s cực ngon, ct 1 sao, dư 2k5 nts, 382 rương HĐ

490,000 CARD
421,400 ATM/VÍ
Nạp thẻ cào

Hành Tinh: Vegeta

Server: Namek

Sức Mạnh: 483tr có x2 đệ tử crit

Phụ Kiện:: sét giáp 3k4, sét train 2k5 , 3 món 6s cực ngon, ct 1 sao, dư 2k5 nts, 382 rương HĐ

Đã Nạp:

Gồng Biến Hình: Gồng ssj4

Nổi Bật: sét giáp 3k4, sét train 2k5 , 3 món 6s cực ngon, ct 1 sao, dư 2k5 nts, 382 rương HĐ