vo-dai-toi-thuong

#951

Hành Tinh: Vegeta

Server: Namek

Sức Mạnh: 450tr có đệ 56tr full skill ngon , crit

Phụ Kiện: sét giáp 3k5, sét train như hình, 2 món 6sao, ct 2 sao ngon, đệ 56tr full skill cực ngon

Đã Nạp

Gồng Biến HìnhGồng ssj4

Nổi Bật: sét giáp 3k5, sét train như hình, 2 món 6sao, ct 2 sao ngon, đệ 56tr full skill cực ngon

320,000 CARD
275,200 ATM/VÍ
Nạp thẻ cào

Hành Tinh: Vegeta

Server: Namek

Sức Mạnh: 450tr có đệ 56tr full skill ngon , crit

Phụ Kiện:: sét giáp 3k5, sét train như hình, 2 món 6sao, ct 2 sao ngon, đệ 56tr full skill cực ngon

Đã Nạp:

Gồng Biến Hình: Gồng ssj4

Nổi Bật: sét giáp 3k5, sét train như hình, 2 món 6sao, ct 2 sao ngon, đệ 56tr full skill cực ngon