vo-dai-toi-thuong

#965

Hành Tinh: Picolo

Server: Trái đất

Sức Mạnh: 323tr có đệ 13tr full skill

Phụ Kiện: 2 sét giáp 3k3 như hình cực ngon, sét train như hình, đồ KH giáp cực ngon, 6 cải trang, dư 2k1 kim cương

Đã Nạp

Gồng Biến HìnhGồng ssj5

Nổi Bật: 2 sét giáp 3k3 như hình cực ngon, sét train như hình, đồ KH giáp cực ngon, 6 cải trang, dư 2k1 kim cương, dư 4xx rương HĐ

250,000 CARD
215,000 ATM/VÍ
Nạp thẻ cào

Hành Tinh: Picolo

Server: Trái đất

Sức Mạnh: 323tr có đệ 13tr full skill

Phụ Kiện:: 2 sét giáp 3k3 như hình cực ngon, sét train như hình, đồ KH giáp cực ngon, 6 cải trang, dư 2k1 kim cương

Đã Nạp:

Gồng Biến Hình: Gồng ssj5

Nổi Bật: 2 sét giáp 3k3 như hình cực ngon, sét train như hình, đồ KH giáp cực ngon, 6 cải trang, dư 2k1 kim cương, dư 4xx rương HĐ