vo-dai-toi-thuong

#980

Hành Tinh: Vegeta

Server: Trái đất

Sức Mạnh: 293tr

Phụ Kiện: sét train + pk như hình, 5 cải trang như hình, đồ KH, gồng ssj5

Đã Nạp

Gồng Biến HìnhGồng ssj5

Nổi Bật: sét train + pk như hình, 5 cải trang như hình, đồ KH, gồng ssj5

220,000 CARD
189,200 ATM/VÍ
Nạp thẻ cào

Hành Tinh: Vegeta

Server: Trái đất

Sức Mạnh: 293tr

Phụ Kiện:: sét train + pk như hình, 5 cải trang như hình, đồ KH, gồng ssj5

Đã Nạp:

Gồng Biến Hình: Gồng ssj5

Nổi Bật: sét train + pk như hình, 5 cải trang như hình, đồ KH, gồng ssj5