vo-dai-toi-thuong

#983

Hành Tinh: Vegeta

Server: Namek

Sức Mạnh: 217tr có đệ tử

Phụ Kiện: sét train + sét pk như hình, gần đủ bộ nro ước đệ

Đã Nạp

Gồng Biến HìnhGồng ssj4

Nổi Bật: sét train + sét pk như hình, gần đủ bộ nro ước đệ

120,000 CARD
103,200 ATM/VÍ
Nạp thẻ cào

Hành Tinh: Vegeta

Server: Namek

Sức Mạnh: 217tr có đệ tử

Phụ Kiện:: sét train + sét pk như hình, gần đủ bộ nro ước đệ

Đã Nạp:

Gồng Biến Hình: Gồng ssj4

Nổi Bật: sét train + sét pk như hình, gần đủ bộ nro ước đệ