Thẻ cào đã nạp

ID Thẻ cào
Loại thẻ
Trạng thái
Thời gian ID Nhà mạng Mã thẻ/Serial Mệnh giá Kết quả Thực nhận
19/10 16:08 5684 VIETTEL 10009840432144 618928442298266 20,000đ

Thất Bại

08/04 20:36 4582 VIETTEL 10009604617660 517730846749541 100,000đ

Thành Công

08/03 10:05 1479 VIETTEL 10009815810873 516554095126206 20,000đ

Thành Công

Tổng Thẻ Đã Nạp: 3 thẻ                                       Tổng Thẻ nạp đúng 3