sét giáp 3k4, sét train, đầy đủ phụ kiện như hình, nhiều cải trang , dư hơn 1k rương hđ, gần đủ bộ nrđ
Hành Tinh: Vegeta
Server: Namek
Sức Mạnh: 498tr có đệ 14tr full skill ngon
Phụ Kiện: sét giáp 3k4, sét train, đầy đủ phụ kiện như hình, nhiều cải trang , dư hơn 1k rương hđ, gần đủ bộ nrđ
290,000đ
sét train + pk như hình, 5 cải trang như hình, đồ KH, gồng ssj5
Hành Tinh: Vegeta
Server: Trái đất
Sức Mạnh: 293tr
Phụ Kiện: sét train + pk như hình, 5 cải trang như hình, đồ KH, gồng ssj5
220,000đ
sét giáp 3k7, nhiều cải trang, sét train, đồ KH giáp, dư 1k4 kim cương
Hành Tinh: Vegeta
Server: Namek
Sức Mạnh: 549tr có đệ 55tr full skill
Phụ Kiện: sét giáp 3k7, nhiều cải trang, sét train, đồ KH giáp, dư 1k4 kim cương
385,000đ
2 sét giáp 3k3 như hình cực ngon, sét train như hình, đồ KH giáp cực ngon, 6 cải trang, dư 2k1 kim cương, dư 4xx rương HĐ
Hành Tinh: Picolo
Server: Trái đất
Sức Mạnh: 323tr có đệ 13tr full skill
Phụ Kiện: 2 sét giáp 3k3 như hình cực ngon, sét train như hình, đồ KH giáp cực ngon, 6 cải trang, dư 2k1 kim cương
250,000đ
sét giáp 3k5, sét train như hình, 2 món 6sao, ct 2 sao ngon, đệ 56tr full skill cực ngon
Hành Tinh: Vegeta
Server: Namek
Sức Mạnh: 450tr có đệ 56tr full skill ngon , crit
Phụ Kiện: sét giáp 3k5, sét train như hình, 2 món 6sao, ct 2 sao ngon, đệ 56tr full skill cực ngon
320,000đ
sét giáp 3k4, sét train 2k5 , 3 món 6s cực ngon, ct 1 sao, dư 2k5 nts, 382 rương HĐ
Hành Tinh: Vegeta
Server: Namek
Sức Mạnh: 483tr có x2 đệ tử crit
Phụ Kiện: sét giáp 3k4, sét train 2k5 , 3 món 6s cực ngon, ct 1 sao, dư 2k5 nts, 382 rương HĐ
490,000đ
sét giáp 3k3, sét train như hình, đệ 51tr full skill ngon, 4 cải trang
Hành Tinh: Vegeta
Server: Namek
Sức Mạnh: 449tr có đệ tử 51tr
Phụ Kiện: sét giáp 3k3, sét train như hình, đệ 51tr full skill ngon, 4 cải trang
360,000đ
sét train 3k lđ + sét crit 2k8 + sét giáp 2k2, đệ 39tr full skill cực ngon, full đồ đệ tử, ct 1 sao như hình, 1 món 6 sao,....
Hành Tinh: Vegeta
Server: Trái đất
Sức Mạnh: 666tr có đệ 39tr full skill ngon
Phụ Kiện: sét train 3k lđ + sét crit 2k8 + sét giáp 2k2, đệ 39tr full skill cực ngon, full đồ đệ tử
290,000đ
Tặng kèm vũ trụ 5 skill, sét 3k2 giáp, 1 món 6s, sách 1s, dư 3k8 kc, 2k rương HĐ cực chất
Hành Tinh: Fide
Server: Namek
Sức Mạnh: 500tr có đệ 42tr full skill
Phụ Kiện: Tặng kèm vũ trụ 5 skill, sét 3k2 giáp, 1 món 6s, sách 1s, dư 3k8 kc, 2k rương HĐ cực chất
590,000đ
sét 3k2 giáp, sét train, 1 món 6s, cải trang 2 sao như hình, đệ 86tr full skill ngon, nói chung acc cực ngon, thông tin như trong ảnh
Hành Tinh: Fide
Server: Namek
Sức Mạnh: 712tr đệ 86tr full skill ngon
Phụ Kiện: sét 3k2 giáp, sét train, 1 món 6s, cải trang 2 sao như hình, đệ 86tr full skill ngon, nói chung acc cực ngon
320,000đ