LỊCH SỬ CHƠI GAME

ID NGƯỜI MUA LOẠI GIÁ TIỀN THỜI GIAN DANH MỤC
#6569 Nạp Thẻ Tự Động +100,000đ 08/04 20:36 Nạp Thẻ
#2430 Nạp Thẻ Tự Động +20,000đ 08/03 10:05 Nạp Thẻ
#653 10000 25/02 16:07 + 10000 lý do: momo
#651 10000 25/02 16:02 + 10000 lý do: momo
#649 10000 25/02 15:58 + 10000 lý do: momo
#647 10000 25/02 15:53 + 10000 lý do: momo
#645 10000 25/02 15:44 + 10000 lý do: momo