RÚT KIM CƯƠNG RỒNG THẦN ONLINELưu ý

Các Bạn nếu rút Kim cương nếu Trên 5phút mà chưa được duyệt

Nhấn vào biểu tượng messenger ADMIN ĐỂ được hỗ trợ rút nhé

Thời gian ID Số kim cương Trạng thái Thao tác