RÚT Xu RỒNG THẦN ONLINELưu ý

Các Bạn nếu rút Xu nếu Trên 5phút mà chưa được duyệt

Nhấn vào biểu tượng messenger ADMIN ĐỂ được hỗ trợ rút nhé

Thời gian ID Số Xu Tài khoản nhận Trạng thái Thao tác